Katılımcı Yayınlar

katılımcı

1. Long term results of congenital spondyloptosis treatment with new technique
Turgut Akgül, Fatih Dikici, Okan Ozkunt, Ufuk Talu
Global Spine Congress March 2011 Barcelona, Spain

2. Total En Bloc Spondylectomy(TES) of Thoracal Spine: Report of Two Cases
Fatih Dikici, Turgut Akgül, Okan Özkunt, Özcan Kaya, Fatih Yıldız, Kerim Sarıyılmaz
9th International Turkish Spine Congess, April 2011, Istanbul, Turkey
3. Extreme Lateral Interbody Fusion(XLIF): A Report of Six Cases
Okan Özkunt, Özcan Kaya, Turgut Akgül, Kerim Sarıyılmaz, Fatih Dikici, Cüneyt Şar
9th International Turkish Spine Congess, April 2011, Istanbul, Turkey

4. Correction With Derotation Technique in the Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis
Fatih Dikici, Kerim Sarıyılmaz, Okan Özkunt, Tuırgut Akgül, Fatih Yıldız, Unsal Domaniç
9th International Turkish Spine Congess, April 2011, Istanbul, Turkey

5. Correction With Translation Technique in the Treatment of Adolescent Idiopathic
Scoliosis: Minimum Two Years Follow-Up
Cüneyt Şar, Fatih Dikici, Kerim Sarıyılmaz, Özcan Kaya, Fatih Yıldız, Okan Özkunt
9th International Turkish Spine Congess, April 2011, Istanbul, Turkey

6. Reconstruction After Total L4, L5 Spondylectomy and Sacrectomy for Ewing Sarcoma
Turgut Akgül, Fatih Dikici, Okan Özkunt, Murat Korkmaz, Kerim Sarıyılmaz, Harzem Özger,Ufuk Talu
9th International Turkish Spine Congess, April 2011, Istanbul, Turkey

7. Is kyphoplasty safe in all osteoporotic vertebra fractures
Okan Özkunt, Turgut Akgül, Fatih Dikici, Ufuk Talu
Global Spine Congress March 2011 Barcelona, Spain

8. Bılateral pelvic osteotomies for fixad pelvic obliquity
Turgut Akgül, Cüneyt Şar, Fatih Dikici, Fatih Yıldız, Okan Özkunt, Özcan Kaya
9th International Turkish Spine Congess, April 2011, Istanbul, Turkey

9. Karbamazepin kullanımına ikincil osteoporoz zemininde gelişen iki taraflı femur boynu stres kırığı( E- poster)
Barış Gülen., Okan Özkunt, Kerim Sarıyılmaz, Sefa Giray Batıbay, Fatih Dikici,
Önder Yazıcıoğlu
22.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoji Kongresi, 31 October-5 November 2011, Antalya,Turkey

10. Her iki ayak 1. Metatarsofalangeal eklemlerde sekiz ay ara ile ortaya çıkan eksülsere dev tofüs olgusu( E- poster)
İlker Eren, Fatih Dikici, Kerim Sarıyılmaz, Okan Özkunt, Önder Kılıçoğlu
22.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoji Kongresi, 31 October-5 November 2011, Antalya,Turkey

11. Scheurmann’s kyphosis who were treated by posterior segmental pedicle screw fixation
M. Korkmaz, C. Günerbüyük, O. Özkunt,, K. Sarıyılmaz, F. Dikici
Global Spine Congress, 5-6 April, 2013, Hong Kong

12. Adolesan idiopatik skolyoz cerrahi tedavisinde omuz asimetrisi öngörülebilir bir
komplikasyon mudur?
Fatih Dikici, Mustafa Sungur, Kerim Sarıyılmaz, Okan Özkunt
24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 12-15 November 2014, Antalya, Turkey

13. The effect of growing rod on sagittal and spinopelvic parameters in early-onset scoliosis patients
Kerim Sarıyılmaz, Turgut Akgül, Okan Özkunt, Fatih Dikici, Murat Korkmaz, Cüneyt Şar, Ünsal Domaniç
XI. International Turkish Spine Congess, 29 April- 3 May 2015, Izmir, Turkey

14. Posterior pedikül vidasına bağlı özofagus perforasynu
Kerim Sarıyılmaz, Okan Özkunt, Mustafa Sungur, Fatih Dikici, Ünsal Domaniç
25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,,27 October- 1 November 2015, Antalya, Turkey