Yurt içi ve Yurt Dışı Kongrelerde Sunumlar

Uluslararası1-Effectivity of interbody fusion procedures in degenerative spine diseases.

Ozkunt O, Kaya O, Korkmaz M,Akgul T, Dikici F, Sar C.

Global Spine Congress, 5-6 April, 2013, Hong Kong

2- Correction with translation technique in the treatment of adolescent idiopathic

scoliosis: minimum two years follow-up

M. Korkmaz, C. Sar, O. Özkunt, K. Sarıyılmaz, F. Dikici, Ö. Kaya

Global Spine Congress, 5-6 April, 2013, Hong Kong

3- Correction with derotation technique in the treatment of adolescent idiopathic

scoliosis: minimum one year follow-up

M. Korkmaz, Ü. Domaniç, O. Özkunt, F. Dikici, K. Sarıyılmaz

Global Spine Congress, 5-6 April, 2013, Hong Kong

4- Femur boyun kırıkları cerrahisinde farklı kanüle vida kombinasyonları ve dinamik

kalça çivisi karşılaştırması: sonlu elemanlar analizi

Turgut Akgül, Gökhan Polat, Ali Erşen, Kerim Sarıyılmaz, Cenk Kılıç Kalkan, Okan

Özkunt, Ahmet Salduz, Fatih Dikici

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 12-15 November 2014, Antalya,

Turkey

5- Posterior torasik enstrumantasyon sonrası proksimal kavşak kifoz gelişimini

önlemede posterior elemanlar ve faset eklemlerin etkinliği: Koyun omurga modeli

biyomekanik çalışma

Murat Korkmaz, Fatih Dikici, Turgut Akgül, Okan Özkunt, Kerim Sarıyılmaz,

Önder Yazıcıoğlu

6. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 12-15 November 2014, Antalya,

Turkey

7- The effect of distal fusion level on pelvic parameter in adolescent idiopathic

scoliosis

Turgut Akgül, Kerim Sarıyılmaz, Olcay Güler, Murat Korkmaz, Caner Günerbüyük,

Okan Özkunt, Fatih Dikici

XI. International Turkish Spine Congess, 29 April- 3 May 2015, Izmir, Turkey

8- Evaluation of proximal junctional kyphosis following posterior thoracic

instrumentation: The effect of posterior anatomical structures and facet joints : A

biomechanical analysis on fresh sheep spine

M.Korkmaz, F.Dikici, T.Akgul, O.Ozkunt, K.Sariyilmaz, O.Yazicioglu

Global Spine Congress, May 20-23, 2015, Buenos Aires

9- Vancouver tip AG periprostetik femoral kırıkları tespit yöntemlerinin biyomekanik

karşılaştırılması

Kerim Sarıyılmaz, Murat Korkmaz, Okan Özkunt, Mustafa Sungur, Halil Can

Gemalmaz, İbrahim Kaya, Murat Baydoğan, Fatih Dikici

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,,27 October- 1 November 2015,

Antalya,Turkey

10- Osteoid osteoma tanı ve tedavisinde karşılaşılan güçlükler.

Harzem Özger, Yavuz Sağlam, Turgut Akgül, İlker Eren, Okan Özkunt, Natig

Valiyev

22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 31 october-5 november 2011,

Antalya- Turkey

11- Femur kaynama yokluklarında İlizarov tipi sirküler eksternal fiksatör ile tedavi

sonuçlarımız.

Mehmet Çakmak, Kerim Sarıyılmaz, Fatih Yıldız, Murat Korkmaz, Onur Tunalı,

Okan Özkunt

22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 31 october-5 november 2011,

Antalya- Turkey

12- Ekstra artiküler distal tibia kırıklarında sirküler eksternal fiksatöre ilave olarak

ayak halkası kullanımının fonksiyonel sonuçlara etkisi

Erdil M, Ozkunt O, Polat G, Ceylan HH, Ersen A, Kara D, Sen C.

23.Ulusal Ortopedi ve Trav. Kongresi 2013 29 ekim-3 kasım Antalya